Stichting Lethabo

Wij zullen ons ook even voorstellen op deze website!
Wij zijn Judith en Michael Mampa.


Ik ( Judith) ben een collega van Jerzy, werk in hetzelfde ziekenhuis, maar dan in de acute psychiatrie, de crisisdienst.
Mijn man, Michael, is afkomstig uit Zuid-Afrika, werkt in Amsterdam bij de thuiszorg.

Naast deze werkzaamheden hebben we nog een andere missie, het runnen van een weeshuis voor kinderen die direct dan wel indirect betrokken zijn bij de aids-epidemie die zoals iedereen wel weet in heel Afrika een grote ramp is.
Nadat ik vele malen bij mijn familie in Zuid-Afrika was geweest kreeg ik de neiging om wat te doen, om daar te helpen, om kinderen te helpen, iets…..

Zuid-Afrika is een land vol uitersten, het landschap wordt afgewisseld door golfbanen enerzijds en krottenwijken anderzijds.
Weelde en armoede liggen er dicht bij elkaar.
De aids-problematiek is groot, erg groot, te groot.
Miljoenen hitwezen is te veel.

We hebben in 2001 een stichting opgericht met de naam Lethabo wat geluk betekent.
Geluk in het leven van kinderen die misschien nog maar kort te leven hebben.
Dat is onze missie.
Nadat we eerst een aantal reeds bestaande weeshuizen een handje geholpen hebben met de opzet ervan, zijn we vorig jaar begonnen om zelf een weeshuis te bouwen.
Vele zweetdruppels en zorgen verder, staat er dan nu bijna een heel mooi huis.
Het grote werk is af, de kinderen kunnen hun intrede doen.
Kinderen wiens ouders zijn overleden aan AIDS, kinderen die zelf besmet zijn met het HIV-virus, kinderen uit sociaal ontwortelde milieus, kinderen die slachtoffer zijn van geweld.

Voor deze kinderen willen wij voor kort of langere tijd een veilige thuishaven zijn, waar ze kind kunnen zijn zonder een stigma opgeplakt te krijgen en zonder angsten.

Jerzy en Paula zijn ook van plan om ons project te bezoeken, zij hebben er dan al duizenden kilometers opzitten. Duizenden ervaringen en indrukken verder, opgedaan tijdens hun reis door dit vreselijk mooie continent.
Als je eenmaal gesnoven hebt aan Afrika, wil je er weer aan snuiven, het is er zo mooi, maar ook zo anders…..

We wensen jullie alle goeds, ga vastberaden en met stoutmoedige schreden op jullie doel af, ook als jullie af en toe hinken, lopen jullie niet achteruit!!


Voor de lezers op deze website die ons project willen ondersteunen kan dit door een gift over te maken op rekening 444784411 van de ABN Bank tnv Stichting Lethabo, Amsterdam.